ZONGULDAK İLİNE AİT ANTİK ŞEHİRLER
Kinolis (Çatalzeytin)

Kinilos, Kuzeyde kıyı kesimden Filyos-Hisarönü'nden başlayarak Bafra'ya kadar, Güneyde iç kesimlerde Gerede'den başlayarak Çankırı'ya denk uzanan ilk
çağ Anadolu'sunda adına Paphlagonia denilen bölgenin içinde yer almaktadır.Strabon, Karambis/Kerempe Burnundan sonra Sinop yönünde kıyı boyunca giderken, Abonou Teikhos/İnebolu'dan önce Kinilos adlı bir yerleşim yerinden söz etmektedir. Ancak, İlkçağ kentçiği Kinolis'in bulunduğu alan, İnebolu'nun kıyıdaki ana yol üzerinden 41 km. doğu ilerisinde, bugün Ginolu denilen bir yarımadanın üzerindedir. Yarımada üzerindeki İlkçağ ve Ortaçağ kentçiği, surlarla çevriliydi. Surların anıtsal bir propylonlu (ön kapılı) girişi bulunmakta idi. İlkçağ surlarından ve propylondan günümüze gelebilen temel üstü kalıntısı bulunmamaktadır. Kent alanında bol miktarda keramik parçaları görülebilmektedir.

Bizans döneminde yarımada kentini çeviren, toplama taşlarla örülmüş sur duvarlarının bazı kısımları ile yine aynı dönemde yapıldığı sanılan, aynı teknikteki kare planlı küçük bir yapının temel üstü bölümleri günümüze kadar gelebilmiştir. Burada, sur dışı nekropoliste, İÖ.6.yüzyıla tarihlenen arkaik bir mezar steli bulunmuştur

Mustafa Başbayraktar©2013