YALOVA İLİNE AİT ANTİK ŞEHİRLER

Yalova ili Çiftlikköy ilçesinde, Başkent I Sahil Sitesi içerisinde bulunan yapı kalıntısının, Bizans dönemine ait bir kilise olduğu sanılmaktadır. Bu yapı daha önce burada bulunan Roma dönemine ait bir mabedin üzerine kilise olarak yapılmıştır.

Yapı üslubundan IV.-V. Yüzyıla ait olduğu anlaşılmaktadır. Kilise moloz taş ve tuğladan açık Yunan haçı planında yapılmıştır. Haç kollarının ortada birleştiği yerde yuvarlak kasnaklı kule şeklinde kubbesi bulunmaktadır.

Apsis kısmı tahrip olduğundan kesin bir sonuca varılamamakla beraber yuvarlak bir niş şeklinde olduğu, iki yanında da protesis ve diakonikon hücrelerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Günümüzde site içerisindeki bir parkta korunmaktadır.

Mustafa Başbayraktar©2013