Nüfus: 91.731
AKÇAKALE - ŞANLIURFA
İLÇELER

..AKÇAKALE İLÇESİ TARİHÇESİ M.Ö.Iİ. asır ortalarında Asur hakimiyetinde olan yöre; M.Ö. 610'da Med ve Persler'in eline geçmiştir. Büyük İskender'in M.Ö. 331 yılındaki Asya Seferi'nde Makedonya Krallığına katılmış ve İslam dönemine kadar sırayla Seleukoslar, Edessa (Osrhoene) Krallığı, Roma, Bizans ve Sasaniler arasında el değiştirmiştir.
Akçakale 640 yılında Şam ordusunun 661 yılında Emevîler'in eline geçti. 750 yılında Emevîler'in ortadan kaldırılması üzerine Abbasi hakimiyetine geçen yöre 1087'de Selçuklular tarafından feth edilmiştir.
1144 yılında Urfa'nın Zengiler tarafından fethedilmesi ile Musul Atabeyliğine bağlanan bölge daha sonra Eyyubiler'le Anadolu Selçukluları arasında paylaşılmıştır.

1244 yılında Tatarlar, 1260'da ise Moğollar tarafından tahrib edilen şehir Türkiye-Suriye sınırı çizilmeden önce Tel Ebyâd (Beyaz Tepe) olarak biliniyordu. 1921'de sınır tespitinden sonra Akçakale olarak tanındı ve 1946 yılında ilçe haline getirildi.
   Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şanlıurfa İline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent Yüzölçümü 1952 Km.dir. Denizden yüksekliği 385 Metre olup yükseklik hiç bir yerde 1000 metreyi bulmamaktadır. İlçe doğudan Batıya 85 Km, Kuzeyden Güneye doğru 28 Km.dir. İlçe geneli bir dikdörtgen görünümü verir. Harran Ovası üzerinde kurulan Akçakale Kuzeyden Güneye doğru açılan düz ve geniş bir ova görünümündedir. İlçe Doğuda Ceylanpınar – Viranşehir, Batıda Suruç, Kuzeyde Şanlıurfa – Harran Güneyden Suriye Devleti ile çevrilidir.Yazları sıcak ve kurak , kışları nispeten ılık ve az yağışlı olarak geçer.Temmuz ve Ağustos aylarında ortalama sıcaklık 40 dereceyi geçer.Yine bazı geceler sıcaklık 30 dereceyi aşar.Yörede kar yağışı görülmez.Kışın soğuk hava nadiren 0 derecenin altına düşer.Önemli göl ve akarsuyu yoktur.İlçenin her tarafına her mevsim ulaşmak mümkündür.

İlçemiz Mülki İdare bakımından Şanlıurfa İline bağlı olup, Şanlıurfa İline uzaklığı 52 Km.dir.

Akçakale ilçesinin 1 belde, 1 bucak 85 köy ve 122 mezrası vardır.Yerleşim ünitelerinin çok ve dağınık oluşu Kamu hizmetlerinin ulaştırılmasında çeşitli sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

İlçeye bağlı bir bucağın bulunduğu ancak bucak teşkilatı bulunmadığından bu bucak köy olarak mütalaa edilmektedir.İlçe merkezinde (belediye hudutlarda) Atatürk, Yeni, Hürriyet, Fevzi çakmak, Fatih Sultan Mehmet ve ceylanlı olmak üzere toplam 6 mahalle mevcuttur. Hizmet veren Tüm kamu Kurum ve Kuruluşları İlçemizde mevcuttur.Ayrıca yatırımcı kuruluşların şube ve şantiyeleri bulunmaktadır.

Türkiye Suriye sınır güvenliğinden, kaçakçılığın men-takip ve tahkikinden sorumlu Hudut Tabur komutanlığı bulunmaktadır.Devlet yönetimi ile halk arasındaki ilişkiler memnuniyet verici düzeydedir.Devletine bağlı, devletini seven bir halk mevcuttur.İlçemizde 1980 öncesi ve sonrası toplumsal olaylar görülmemiştir.Halk arasında tutucu, bölücü ve terör olayları ve faaliyetleri bulunmamaktadır.

İlçenin en önemli özelliklerinden birisi güvenlik ve asayişin memnuniyet verici bir düzeyde olmasıdır

 

Mustafa Başbayraktar©2013