ŞIRNAK İLİNE AİT GENEL BİLGİLER

İlçe Sayısı

Bld. Sayısı

Köy Sayısı

Yüzölçümü

Nüfus

6
26
236
7.172    km²
466.982

Çok eski bir geçmişe sahip bulunan Şırnak ilinin tarihi, Katip Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığı ‘'Seyahatname'' ve tarihi rivayetlere göre Nuh Tufanı öncesine dayanır. Bu rivayetlere göre Nuh'un Gemisinin kalıntılarının Cudi Dağı'nın Kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulduğu, zamanla Şerneh ve daha sonraki yıllarda da Şırnak adını aldığı rivayet edilmektedir.

Guti, Babil, Med, Asur, Pers, Sasani, Emevi, Abbasi, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde Cizre ye bağlı bir yerleşim birimi iken Cumhuriyet döneminde 1913 yılında Siirt İline bağlı ilçe durumuna geldikten sonra 18 Mayıs 1990 tarihinde il statüsüne kavuşmuştur.

Şırnak, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Suriye ve Irak sınırlarındadır. Cudi Dağı antik kent ve Mağrası görülmeye değer yerlerdendir.

İlin, Suriye-Irak sınırlarına yakın olan kesimleri hariç, hemen hemen tamamı dağlarla kaplıdır. Dağlık kesimlerinde gür bir bitki örtüsü yoktur. Vadi yamaçlarından başlayarak 2000 m yükseltiye dek, yer yer meşe ağaçlarının hakim olduğu görülmektedir.

Orman kuşağı 2000 m yükselti kuşağından sonra da bodur ağaçlar ve otsu bitkilerle kaplı, 3000 m kuşağında ise, karlarla kaplı kuşak gelmektedir. Doğal yapısı nedeniyle çok fazla yabani hayvan çeşidine rastlanmaktadır. Şırnak ilinde iklim yörelere göre farklılık göstermektedir. İlin yüksek kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun sert kara iklimi, diğer kesimlerde ise karasal iklim hakimdir.

Mustafa Başbayraktar©2013