Nüfus: 57.243
CİHANBEYLİ - KONYA
İLÇELER

..Cihanbeyli'nin tarihi gelişimi Konya Tarihi ile eş değerdir. Konya'yı Cihanbeyli'den ayıran doğal sınırlar yoktur. Cihanbeyli tarihi gelişimi, coğrafi ve sosyal yaşantısı yönünden Konya ünitesinin bir parçasıdır.
Cihanbeyli'nin ilk adı Esbikeşan'dır. Daha sonraları "İnevi" adını almış ve uzun yıllar İnevi adını taşımıştır. Esbikeşan İlçesi ilçelikten bucaklığa, bucaklıktan ilçeliğe çok kez yer değiştirmiştir.

Böğrüdelik Köyüne Cambegli Aşireti yerleşir. Böğrüdelik 1928 yılında ilçe merkezi olur. Cihanbeyli de "Mürseli Efendi" Nahiyesi adını alarak bu ilçeye bağlanır. 1929 yılında Böğrüdelik'ten ilçelik kaldırılır, Mürseli Efendi Bucağı ilçe olur. Böğrüdelik'te bulunan Cambeyli Aşiretinin adına uygun olarak Mürseli Efendi adı Cihanbeyli'ye dönüştürülür.
Yeni kurulan ilçeye Kulu Köyü, Altınekin ve Yeniceoba Bucakları bağlanır. Daha sonra 1954 yılında Kulu, 1987 yılında da Altınekin ilçe merkezi durumuna getirilerek Cihanbeyli'den ayrılmışlardır.Cihanbeyli, İç Anadolu Bölgesinin orta kısımlarına düşer. Bağlı olduğu Konya İlinin 100 km. kuzeyinde, Tuz Gölünün batısındadır.
Cihanbeyli kuzeye doğru uzanan Konya Ovasının devamı gibidir. İlçenin bulunduğu kesimler geniş yayla özelliği gösterir. Ova-yayla özellikleri Ankara'ya doğru Kulu İlçesi komşusunu da alarak sürer. Ovaların deniz yüzeyinden yüksekliği genellikle 950 ile 1000 metre arasındadır. Yayla kısımlarının deniz seviyesinden yükseklikleri 1000 metreyi aşar. 

ESERLER

Önemli tepesi, güneyde bulunan Bozdağ'dır. Yüksekliği 1150 m'yi bulur. Cihanbeyli'nin doğusunda Tuz gölü ve Aksaray İli, batısında Sarayönü ve Yunak İlçeleri, güneyinde Altınekin İlçesi, kuzeyinde Kulu İlçesi ile Haymana İlçeleri vardır.
Yörenin tek akarsuyu İnsuyu Çayıdır. Tersishan (Tersakan), Süt Gölü, Acı Göl ve Adil Göl, başlıca gölleridir.

BOLLUK GÖLÜ :
Bu göl Ankara-Konya karayoluna 4km. Cihanbeyli ilçesine de 10km. uzaklıktadır. Gölün kuzey kısmında Alkim Alkalı Kimya A.Ş. nin Cihanbeyli Sodyum Sülfat tesisleri kurulmuş olup, buradan ham ve kristal üretimi yapılmaktadır.
KÖPEK GÖLÜ :
Cihanbeyli ile Tuz gölü arasında kalır. İnsuyu Deresi önce Köpek Gölü'ne oradan da Tuz Gölü'ne dökülür. Köpek Gölü şu an için bir maden yatağı sayılmıyorsa da av kuşlarının barındığı, turistik değeri haiz bir göldür. Yaban ördeği, yaban kazı, karatavuk gibi av kuşları günün çoğu zamanında göle iner kalkarlar. Zaten bu tür hayvanların ayak yapıları da, ağaç dallarına konmalarına elverişli değildir.
Bolluk gölü, Bozdağ'ın güneyinde kapalı bir havza içinde olup yakınlarında ova ortasında adacıklar halinde yükselen traverten konileri bulunmaktadır. Esas itibariyle basınçla yüzeye çıkan kalkerli kaynak sularının biriktirdiği bu konular araştırmacılar tarafından incelenmiş ve bunların volkanik kaynaklı kayserlerin değil, sadece sodyum sülfat, kalsiyum ve magnezyumca zengin olan basınçlı sıcak su kaynaklarının eseri olduğu kabul edilmiştir.
ADİL'İN GÖL :
Yapalı yakınlarında 100 dekarlık göllük ve bataklık bir alandır. D.S.İ. nin açtığı artezyenden acı ve tuzlu su çıkmıştır. Tarıma elverişsiz bu artezyen kuyusunu kapatmak da mümkün olmamıştır. Yılın çoğu zamanında çıkan su, Adil adında bir çiftçinin tarlasını, göl ve bataklık durumuna getirdiği için Adil'in göl adını almıştır. Gölde av hayvanları da bulunur.
CİHANBEYLİ GÖLETİ :
Şehrin güneybatısında 1987'de tamamlanan ve 1210 hektar tarım arazisinin sulanmasını hedefleyen gölet; 14 Kasım 1985'te 1 milyar liraya ihale edilmiştir.
Göletin normal depolama hacmi 8,5 milyon M3 tür. Normal göl alanı 173 hektar ve göl uzunluğu ise 3,5km'dir. Gölete gelen suyun 7,5 milyon m3'ü İnsuyu çayından, kalan kısmı da “Sığırcıközü” deresinden sağlanmaktadır. Sulama şebekesi ile birlikte dört adet yedek sulama kanalından ibarettir.

 

Mustafa Başbayraktar©2013