KİLİS İLİNE AİT GENEL BİLGİLER

İlçe Sayısı

Bld. Sayısı

Köy Sayısı

Yüzölçümü

Nüfus

3
5
136
1.642   km²
124.320

.... Yukarı Makedonya' da Pella yakınlarında Cyrrhus denen bir kentle aynı adı taşıdığı ve Osmanlı kaynaklarında, oradakinin "Bosna Kilisi" veya "Kilis Kalesi", burasnın da ; "Halep Kilisi" olarak geçtiği biliniyor . Prof. Filip Hitti de (Sematik Literatür Profesörü),History Of Sury adlı eser (S .292) bu bilgileri doğruluyor, sözcüğün Makadon kökenli olduğu buna dayandırılır .

Okunuşu Kiris olup, Kilis sözcüğüne fonetik bakımından büyük benzerlik göstermektedir . VIII. yüzyılda, bölgemize Müslümanlığı kabul eden Türkmenler gelmeye başlamıştı .Kilis adının bunlar tarafindan konulduğu veya Türk-Yakut ağzında Kilis sözcüğünün düz, perdahlanmış anlamında kullanılması nedeniyle, günümüze böyle ulaştığı tahmin ediliyor . "Grand Dıctioner "de İsmail Hami Danişment,Cyrrhus sözcüğünü KİRİS olarak söylemlemekte ve anlamını da "Efendi" olarak yazmaktadır.Büyük olasılıkla, Türkmenler Kiris'i KİLİS olarak söylemlemiş, bugünkü yer de KİLİS olarak isimlendirmiştir.Şor Türkleri de, bal dalağına Kilis derlerdi.

Mustafa Başbayraktar©2013