Nüfus: 26.142
SELİM - KARS
İLÇELER

..Kuruluş yılı kesin olarak saptanamayan İlçemizin ismi konusunda çeşitli söylentiler içinde en yaygın olanı Malakanlar tarafından Nova Selim adıyla kurulduğudur. Şu an için tarih öncesine ait araştırmalar,son sözü söyleme olanağı verecek yeterlilikte olmamasına rağmen Kars ve yöresinin çok eski tarihlerden itibaren yerleşim merkezi olduğu kanıtlanmış durumdadır.İlçemizin Kars merkezine yakınlığı yerleşim yeri itibariyle uygunluğu bu tarihi beraberliği devam ettirdiği sonucunu doğurmaktadır.

İlçemiz Doğu Anadolu bölgesinin en yüksek yaylaları üzerinde yer alır.Erzurum'un kuzeyinden Çıldır Gölüne kadar uzanan Allahuekber Dağları ile Kızılgedik Dağları ilçemizin kuzeyinde uzanmaktadır.Güneyinde Aladağ-Akbaba Dağı ve Karanlık Dere,Batıda Sarıkamış ormanları ile Kumru Dağı ve Doğuda Kars Ovası ile çevrilmiştir.Doğusunda Kars İli,Batısında Sarıkamış ilçesi,Kuzeyinde Göle İlçesi,Güneyinde Kağızman ilçesi bulunmaktadır. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1830 metredir.İlçemiz yörede hakim olan sert bir kara iklimine sahiptir.Sürekli olarak Sibirya'dan gelen yüksek basıncın etkisi altındadır.Kış ortalama olarak 7-8 ay sürmektedir.

Mustafa Başbayraktar©2013