Nüfus: 26.308
DİGOR - KARS
İLÇELER

..Digor ilçesi, Osmanli İmpararatorluğu döneminde bir süre Arapaçaya bağlı bir köy olarak kalmıştır. Daha sonra Kağızman ilçesine bağlanan Digor, 1953 yılında ilçe olmuştur. Digor, yaklaşık 40 yıl Rus işgalinde kaldıktan sonra, 1920 tarihinde Rusların elinden alınmıştır.

İlçenin tarihi hakkında elimizde kesin bilgi ve belge bulunmamakla birlikte, yapılan araştırmalar 1887-1888 yıllarında 5 Türk ailesinin bölgeye gelip yerleştiklerini ve Digor'un temelini attıklarını ortaya koymuştur. İlçe, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir süre Zarşad'a (Arpaçay), daha sonra Kağızman ilçesine bağlı bir köydü. 22 Ekim 1920'de düşman işgalinden kurtarılan Digor, bir süre Kağızman ilçesine bağlı bir nahiye olarak kalmış ve 1953 yılında ilçe yapılmıştır.
Coğrafi ve Nüfus Durumu : Digor ilçesinin doğusunda Ermenistan, batı ve kuzeyinde merkez ilçe, batı ve güneyinde Kağızman bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1136 km², deniz seviyesinden yüksekliği ise 1450 m'dir. Ermenistan ile sınırı 62 km.'dir. İlçenin genel nüfusu 1997 yılı sayımına göre 23.834 olup, ilçe merkezinin nüfusu 3.035'tir. Digor ilçesinin merkez dışında, Dağpınar Kasabasında da belediye teşkilatı vardır. İlçeye bağlı 42 köy bulunmaktadır.
Ulaşım Durumu : Hopa-Doğubeyazıt (Gürbulak) transit karayolu üzerinde bulunan Digor, Kars il merkezine 42 km uzaklıkta olup, çevre il ve ilçelerle ulaşımı karayoluyla sağlanmaktadır.
Ekonomik Durum : İlçenin ekonomisi esas itibari ile hayvancılık ve tarıma dayalıdır. Halkın %30'u tarım, %60'ı hayvancılık ve %10'u da ticaret sektöründe çalışmaktadır.
Tarihi Yapılar : Beş Kiliseler, Müren Kilisesi ve Mağazbert Kalesi başlıca tarihi yapılardır.

Mustafa Başbayraktar©2013